Şair Nedim Eserleri ve Edebi Kişiliği

NEDİM HAYATI

 • 18. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Nedim, 1681 yılında doğmuş 1730 yılında vefat etmiştir.
 • Devrinin ilk büyük şairi olan Nedim, Lale Devri’nin en büyük şairidir.
 • İyi bir eğitim gören şair, Farsça ve Arapça öğrenmiştir.
 • “Mahallileşme Akımı”nın Baki, Şeyhülislam Yahya, Necati ve kısmen Nabi’den sonra en güçlü temsilcisidir.
 • Divan şiirine yeni anlatım imkânları kazandıran Nedim, sürekli din dışı konuları ele almıştır.
 • Lale Devri’ndeki İstanbul’u ve yaşadığı toplumu eserlerine yansıtmıştır. Divan şiirine renkli ve yerli bir hava katmıştır.
 • Hece ölçüsüyle bir tane de türkü yazan Nedim, en çok şarkı yazan şair unvanına sahiptir. Şarkı türünün en coşkulu ve en güzel örneklerini vermiştir.
 • Beğenilen ve çok okunan kasideler kaleme almasına rağmen, şarkıları ve gazelleriyle tanınmıştır.
 • Genellikle şarap, sevgili ve aşk konularını işleyen Nedim’in mesnevisi yoktur.

NEDİM EDEBİ KİŞİLİĞİ

Nedim, oluşturduğu Nedimane üslubu ile kaleme aldığı coşkulu ve neşeli gazelleriyle farklı olduğunu göstermiştir. Asıl ününü şarkılarıyla ve gazelleriyle elde etmiştir. Nedim’in kasidesinin nesib bölümünde günlük hayattan bir şeyler görürüz. Bazen günlük hayatın sahneleri tasvir edilir. Nedim; sıkıntıyı, üzüntüyü, kederi şiirlerine almamış daha çok coşku ve zevk içeren şiirler yazmıştır. Düşünce tarzı olarak devriyle örtüşen Nedim, bu durumu şiirlerine aksetmiştir. Nedim’in şiir dili İstanbul şivesi olmuştur.

Şair Nedim'in mezarı

Şair Nedim’in mezarı

NEDİM ESERLERİ

 • *|* DİVANI: Nedim’in en önemli eseridir. Bu eserde Nedim’in hayatı hakkında bilgiler yer almaktadır. Klasik divan düzeniyle oluşturulmuştur. Önce kasideler ve tarihlere yer verilmiş, gazellerden sonra ise şarkılara yer verilmiş. Şarkı arasında hece ölçüsüyle yazılmış bir türkü ve Çağatayca yazılmış bir de gazel vardır.
 • *|* SAFÂYİ TEZKİRESİ TAKRİZİ: Şehit Ali Paşa’ya yazılmış dilekçedir.
 • *|* NİGAR-NÂME: İçinde manzum bulunan ve mani üslubuyla yazılmış mektuptur. Kime yazıldığı ise belli değildir.
 • *|* SAHİFÜ’L-AHBÂR ve AYNİ TARİHİ: Çevirilerin yer aldığı eser.

Şair Nedim Eserleri ve Edebi Kişiliği Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık