Menü
Kategoriler
Kösem Sultan Kimdir
8 Temmuz 2015 Genel

Osmanlı İmparatorluğu’nun tartışmasız en güçlü bayanıdır. I. İbrahim’in ve IV. Murat’ın annesi, Padişah I. Ahmet’in ise eşidir. I. Ahmet’in kardeşi olan ve I. Ahmet’in ardından tahta geçen I. Mustafa zamanında saraydaki etkinliğini arttırmış, en güçlü dönemine ise I. İbrahim (Deli İbrahim) zamanında çıkmış, neredeyse koskoca Osmanlı İmparatorluğu’nu tek elden yönetmiştir.

Kösem Sultan Kimdir

Kösem Sultan, diğer adıyla Mahpeyker, 1590 senesinde Bosna’da dünyaya gelmiştir. Bosna Beylerbeyi tarafından İstanbul’daki kızlarağasına gönderilen Kösem Sultan, 15 yaşında I. Ahmet’in gönlünü kapmayı başardı. Asıl adı Anastasya olan Kösem Sultan’ın adı ilk olarak Mahpeyker’ çevrildi, daha sonra I. Ahmet tarafından Kösem olarak isimlendirildi.

Ahmet’in vefat etmesinin ardından Kösem Sultan eski saraya gönderildi. Genç Osman’ın yeniçeriler tarafından öldürülmesi sonucunda 11 yaşındaki oğlu IV. Murat tahta geçti ve annesi Kösem Sultan tekrar politikanın ve sarayın içinde bulundu. 1623 – 1632 yıllarında Osmanlı Tahtının arka planında Kösem Sultan vardı. Bayanların katılmasının uygun görülmediği Divan toplantılarına perde arkasından müdahil oluyordu. Oğlu IV. Murat’ın yaşının ilerlemesinden sonra annesi Kösem Sultan’ın etkisi büyük oranda azaldı. 1632 yılından sonra tahtta pek söz sahibi olamayan Kösem Sultan, 8 Şubat 1640 tarihinde tahtta bulunan oğlu IV. Murat’ın vefat etmesinin ardından tekrar ipleri eline aldı.

Murat vefat ettikten sonra tahta I. İbrahim geçti. Deli İbrahim olarak nitelendirilen İbrahim, zorunluluk sebebiyle tahta çıkarılmıştı. Akli dengesi yerinde olmayan İbrahim’in ülkeyi yönetme gücü yoktu, bu noktada devreye Kösem Sultan girdi. 8 yıllık hükümdarlığın ardından Deli İbrahim öldürüldü ve tahta Kösem Sultan’ın torunu, İbrahim’in çocuğu IV. Mehmet geçti. Böylelikle Kösem Sultan’ın taht üzerindeki etkisi daha da sağlam hale geldi.

Osmanlı tarihinin en güçlü bayanlarından biri olarak anılan IV. Mehmet’in annesi Turhan Hatice Sultan ile Kösem Sultan arasında büyük çekişme yaşandı. 3 yıllık rekabetin sonunda, Turhan Hatice Sultan 2 Eylül 1651 tarihinde boğdurularak öldürüldü. Bu nedenlerden dolayı Köprülü Ailesi’ne bağlı olan sadrazamlar, padişahların yanında yer aldı ve padişah annelerinin taht üzerindeki etkilerini en alt düzeye indirmeye çalıştılar.

"1" Comment
Bir cevap yazın
*