Hz Muhammedin Hayatı

Hazreti Muhammedin Hayatı

Peygamber Efendimiz, 20 Nisan 571 tarihinde Mekke’de dünyaya geldi. Annesinin adı Âmine, babasının adı Abdullah, anneannesinin adı Berre, babaannesini adı Fatıma, büyük babasının adı Vehb, dedesinin adı Abdülmuttalip’tir.

Sütannesi Halime’nin yanında 4 yaşına kadar kalan Hazreti Muhammed, sonraki 2 yılda annesinin yanında kaldı. 6 yaşındayken annesi babasının kabrini ziyaret etmek ve akrabalarıyla tanıştırmak amacıyla Medine’ye götürdü. Bu ziyaretin ardından annesi Ebva denilen yerde rahatsızlandı ve vefat etti. Yolculuk esnasında yanlarında olan Ümmü Eymen onu Mekke’ye kadar götürdü, daha sonra ise dedesine teslim etti.

8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in yanında kalan Peygamber Efendimiz, dedesinin vefatından sonra dedesinin vasiyeti üzerine amcası Ebu Talip’in evine yerleşti. 13 yaşından sonran amcalarıyla beraber ticaret hayatına dâhil oldu. Dürüstlükle ve doğrulukla tanındı. Henüz 20 yaşındayken; haksızlıklara, hırsızlığa, gaspa karşı olmak amacıyla Hılfulfudül isimli kuruluşun bünyesine dahil oldu.

Hz. Hatice ile 25 yaşında ile evlendi. Bu dönemde Peygamber Efendimiz, El-Emin; dürüst ve güvenilir olarak tanındı. 35 yaşındayken Kabe hakemliği yaptı. Kabe’nin tamiri esnasında Haceru’l-esved hakkında ortaya çıkan anlaşmazlığı ortadan kaldır.

40 yaşlarına geldiğinde insanlardan uzaklaşıp evrenin ve yaratılışın inceliklerini düşünme arzusu uyandı. Bundan dolayı Hira – Nur dağındaki mağarada bir süre kaldı. 40 yaşındayken 610 yılının Ramazan’ında, Cebrail geldi ve vahiy gelmeye başladı. İlk vahiy ise; “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!” ile başlıyordu. Böylelikle Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed Peygamberlikle görevlendirildi.

Peygamber Efendimiz’e ilk inananlar; Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd b. Harise, Hz. Ebu Bekir. Bunları Talha, Zübeyr, Sa’da b. Ebi Vakkas, Abdurrahman b. Avf, Hz. Osman takip etti. Peygamberliğinin 10. yılında Ebu Talib ve Hz. Hatice vefat edince düşmanların cefaları daha da arttı. Vefat eden kişiler hatırı sayılır ve çevresindekilerle Hz. Muhammed’i destekleyen kişilerdi. Dış destek almak amacıyla Peygamber Efendimiz Taif’e gitti. Taifliler ise İslam’ı kabul etmediler. Hatta Peygamber Efendimiz’i taşladılar. Kan içinde kalan Hz. Muhammed Taif dışındaki bağa sığındı ve taşlanmaktan kurtuldu.

Bu sıkıntılar devam ederken Peygamber Efendimiz Mirac’a yükseldi. Yüce Allah’ın huzuruna çıkan Hz. Muhammed, doğrudan ilahi buyrukları dinledi ve aldı. Bütün bu olanlara rağmen Peygamber Efendimiz’in tebliğ çabalarına devam etti. 1 yıl ara ile 1. ve 2. Akabe Biatlarını gerçekleştirdi. Bu biatlardan sonra Allah’ın izni ve Peygamber’in müsaadesi ile Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hicret etti. Sonunda ise Peygamber Efendimiz ile Hz. Ebu Bekir Medine’ye göç etti.

Puta tapanlar ile Müreysi, Hendek, Uhud ve Bedir savaşları yapıldı. Medineli Müslümanlar, yardımcılar ile muhacirler, hicret edenler arasında kardeşlik bağları oluştu. Tebük ve Mute seferleri düzenlendi, 630 senesinde ise Mekke fethedildi. 632 senesinde hac esnasında Peygamber Efendimiz 100 binden fazla Müslüman’a konuştu. İnsan haklarını da içerisinde barındıran, İslam düşüncesinin özeti olan bu konuşma İslam Tarihi’nde “Veda Hutbesi” olarak bilinir.

İslamiyet’i büyük bir cesaret, sabır, azim ile insanlığa aktarmaya çalışan Peygamberimiz, 8 Haziran 632 tarihinde vefat etti.Hz muhammed’in resmi yoktur Kuran anlatılanlara göre bi resim çizilmesi günahdır.


Hz Muhammedin Hayatı Kısaca

 • *|* 20 Nisan 571’de Mekke’de doğdu.
 • *|* Annesini adı; Amine – Babasının adı; Abdullah. (O daha doğmadan babası vefat etmiştir.)
 • *|* Süt annesi; Halime. 4 yaşına kadar baktır.
 • *|* 6 yaşında annesi vefat etti, O’na dedesi bakmaya başladı.
 • *|* 8 yaşında dedesi vefat etti, amcası Ebu Talip baktı.
 • *|* 25 yaşında Hz. Hatice ile evlendi. Hz. Hatice 40 yaşındaydı. Bu evlilikten 6 çocuğu oldu. (Kasım, Fatıma, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep, Abdullah)
 • *|* Fatıma dışındaki bütün çocuklar, Hz. Muhammed’den önce vefat etmiştir.
 • *|* Peygamberimiz, 610 yılında (40 yaşında) Peygamber oldu.
 • *|* Peygamberimiz, bir grup Müslüman’ı Habeşistan’a yolladı. (İlk Hicret/615)
 • *|* Ebubekir ile beraber tehlikeli ve uzun yolculuğun ardından Medine’ye 622 yılında hicret ettiler.
 • *|* Peygamber Efendimiz, 55 yaşındayken Hz. Âişe(Hz. Ebubekir’in kızı) ile evlendi.
 • *|* Vefat etmeden önce humma hastalığına yakalandı, 13 gün sürdü.
 • *|* 632 yılında Medine’de vefat etti.

Hz Muhammedin Hadisleri

*|* Bize kılıç çeken, bize karşı silah taşıyan bizden değildir.

*|* Kızgınlık anında; hiç kimse, iki kişi arasında hakemlik yapmamalıdır.

*|* Allah’a and olsun ki bizi sevmeyenleri, şanı yüce Allah cehenneme dökecektir.

*|* İçinizden hiç biriniz; kendi nefsi için sevdiğini, mü’min kardeşi için de sevmedikçe hakiki mü’min olamaz.

*|* Mütevâzı olanı Allah yüceltir, kibirli olanı Allah alçaltır.


 

Hz Muhammed Sav Sözleri

*|* Ey hanımIar! Şeytan feryadından sakınınız. Gözden geIen yaş, AIIah’tan ve merhamettendir. EIIe oIan ve diI iIe oIan şeytandadır.

*|* Ümmetim için, nefisIerine söyIedikIeri affediIdi. Ağıza ve tatbik mevkiine konmadıkça.

*|* AIIah bir kuIu sevdi mi ona dünya işIerini kapar, ahiret işIerini açar.

*|* Cenabı Hakk’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin öIümIeri gözdendir.

*|* Şayet siz, bir ip sarkıtmış oIsaydınız, mutIaka AIIah’ın üzerine düşerdi.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Yorum Yaz

Yukarı Çık