Antropoloji Nedir

Antropoloji Nedir ?

Antropoloji özünde insanlar ile ilgilenen bilim dalı demektir. Antropolog da bu bilim dalı ile ilgilenen ve uğraşan kişilere denir. Antropoloji evrenin başlangıcından günümüze kadar gelen sürede ortaya çıkan, gelişen ve değişen (evrimleşen) insan türünü inceleme alanı olarak benimsemiştir. Bunun yanı sıra ırkların ortaya çıkışı, dağılımları, kültürlerin oluşumu ve gelişimi ile ilgili tarihi her konuda araştırma yapmak bir nevi antropoloji ile ilgilenmek demektir.

Antropoloji temelde dört farklı ana dala ayrılmıştır. Bunlar; Fizik Antropoloji, Paleontoloji, Sosyal Antropoloji ve etnolojidir.

  • İnsanın fiziksel yapısını ve neden bu fiziksel yapıların ortaya çıktığını ve hatta değişip değişmediklerini araştıran ana dal fizik antropolojisidir. Burada amaç insanların bu fiziki yapılara nasıl geldiğini bulmak ve insanlar arasındaki çeşitliliğin temel sebebine ulaşmaktır.
  • Paleontolojiye baktığımızda, insan fosillerinin incelenerek geçmişten günümüze kadar yaşamış olan diğer canlılar arasında insanın nereye ait olduğunu araştıran bir bilim dalı ile karşılaşıyoruz.
  • Sosyal Antropoloji; dünyanın var oluşundan bu yana süregelen zaman içerisinde yaşamış olan toplumların kültürlerini ve onlara ait yaşayış biçimlerini inceleyen bilim dalıdır.
  • Etnoloji ise ırkların oluşumundan sonra dünya üzerine nasıl dağıldıklarını inceler ve bunlar arasında bir bağlantı kurmaya çalışır.

Antropolojinin aslında cevabını aradığı şeyleri tek bir soruda birleştirmeye kalkarsak, “İnsan ırkları ve toplumlar neden birbirlerine benziyor ya da benzemiyor ve neden sürekli bir değişim hali var?” gibi bazı sorular ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun cevabı her zaman değişiklik göstermektedir çünkü dünya gün geçtikçe değişmekte ve gelişmektedir. Geçmiş zamanlarda yaşamış insan ırklarına bakıldığında aslında bir durgunluk değil aksine her an değişim gösteren ve gelişen bir insan ile karşılaşırız, tıpkı şimdilerde olduğu gibi. Bunun da sebepleri toplumlar içinden de olabilir toplum dışından da. Ama her halükarda bir değişim ve gelişim olacağı aşikardır ve antropoloji o sebepleri bulmak için yerini almıştır.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık